Author Topic: Community Task. Skill information.  (Read 16323 times)

Wesan

 • Developer
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2325
 • The one who smiled.
  • View Profile
Re: Community Task. Skill information.
« Reply #15 on: July 03, 2014, 00:00 »
In my opinion things like "no reason to raise above 95%", meaning practical information are not needed. Maybe a plain description with no technical matters would be better, you should put those just in the wiki.

And you're right. And they're not added ;)

Xsarq

 • Guest
Re: Community Task. Skill information.
« Reply #16 on: July 03, 2014, 00:03 »
pfff and then we have Tracy:

Does not give high repair and science skill (300) better chance to craft upgraded items than just 160 ?

This notes shoud be ingame or there shoud be skill caps implemented.

Tracy Baker

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 400
 • トレイシー
  • View Profile
Re: Community Task. Skill information.
« Reply #17 on: July 03, 2014, 00:13 »
well duh:

Quote

Outdoorsman:

Practical knowledge of the outdoors, this skill is giving you percantage chance of avoiding encounters on worldmap while traveling. Don't go futher than 95%.

Barter:

The ability to get better offers when trading with NPC's. This skill is developed by trading. Also the better barterer you are the longer you can trade in single session with merchants.

Repair:

Fixing and recreating stuff in the wasteland. Skill necessary for every Armorsmith and Gunsmith. The top you need is 160% but 130% will be enough to learn professions.

Science:

General high-technology skills helpful when dealing with computers or when disassembling stuff. 130% will be enough for every Chemist and Scientis and 160% is max you need.

Steal:

The ability to make things of others your own. Sounds good? Just remember that every thief will get shoot eventually in Hub and Junktown no matter how good he is at this art.

Lockpick:

The skill of opening locks without the proper key. Comes handy when dealing with tricky locks in dungoens..or when you lost your car key. The max, you will ever need is 200%.

Sneak:

Quiet movement, and the ability to remain unnoticed. Remember that the more you carry with you the easier you'll get spotted. You cannot run and sneak at the same time.

Doctor:

The healing of crippled limbs. Also helpful when your companions get knocked out. Amount of % in this skill will decide how good you are in treating people and how quickly you can reuse this skill.

First Aid:

General healing skill. Decide how many HP you'll heal upon using. The maximum self heal in combat is 150. The better you are at First Aid the more often you can reuse this skill.

Scavenging:

The skill of successful extraction of useful various bits and odds from various types of junk. This skill is being self learned, it can't be developed by putting skill points in it.

Close Combat:

A knowledge of hand to hand techniques. Combat with your hands and knives, sledgehammers, spears, clubs and so on. Also determines how fast you are when moving withouth any guns.


I just thought , write top you need is 160 is not correct. thats all.

Wesan

 • Developer
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2325
 • The one who smiled.
  • View Profile
Re: Community Task. Skill information.
« Reply #18 on: July 03, 2014, 00:18 »
This notes shoud be ingame or there shoud be skill caps implemented.

*Ahems and tries not to spoiler*

mafiapl

 • Guest
Re: Community Task. Skill information.
« Reply #19 on: July 03, 2014, 16:23 »
Close Combat:
{Knowledge of hand to hand and melee combat. As you add skill points between 100 and 200 pecent, it also increases your movement speed when holding only close combat weapons.}

Wiedza o walce wręcz i za pomocą broni białej. Rozdawanie punktów umiejętności pomiędzy 100, a 200 zwiększa również szybkość ruchu. Bonus ma zastosowanie tylko wtedy, gdy w obu rękach nie ma broni innej niż rzucana lub do walki wręcz.

Scavenging:
{The skill of extracting useful odds and ends from various bits of junk. This skill is progressive, skill points cannot be put into it and it increases as you scavenge in the wasteland.}

Umiejętność wydobywania przydatnych drobiazgów z różnych kawałków złomu. Ta umiejętność jest progresywna, punkty umiejętności nie mogą być wprowadzone do niej. Poziom umiejętności zwiększa się w miarę jak jej używasz.

First Aid:
{General healing skill. Determines how much HP is healed when skill is used. The maximum self-heal in combat is 150. Higher skill also reduces cooldown before you can heal again.}

{Podstawowa umiejętność do leczenia, określa ile punktów żyć jest uzdrowionych po jej użyciu. Maksymalna wartość leczenia w walce wynosi 150. Zwiększanie umiejętności redukuje również czas odnowienia.

Doctor:
{Used to heal crippled limbs and to wake up companions who get knocked out. Skill level determines how likely you are to succeed in treating people and how quickly you can try again.}

Używana do leczenia złamanych kończyn i budzenia powalonych towarzyszy. Poziom umiejętności określa to, jakie jest prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu w leczeniu i jak szybko umiejętność się odnowi.

Sneak:
{Quiet movement and the ability to remain unnoticed. Maximum sneak skill is essential for an effective sneak. Remember that the more you carry, the easier you'll get spotted.}

Umiejętność cichego poruszania i pozostania niezauważonym. Maksymalny poziom umiejętności jest niezbędny do skutecznego skradania się. Należy pamiętać o tym, że im większe posiada się obciążenie, tym łatwiej można być zauważonym.

Lock Pick:
{Opening locks without the proper key. Works on doors and containers in dungeons, and can be used to create new keys for cars (or just to steal them).}

Otwieranie zamków bez posiadania właściwego klucza. Działa na drzwi i pojemniki w lochach, może być również używana na samochodach do tworzenia nowych kluczy (lub włamywania się do nich).

Steal:
{The ability to make things of others your own. Sounds good? Just remember that every thief will get eventually caught, no matter how good he is at this art.}

Zdolność do przywłaszczania cudzej własności. Brzmi nieźle, nieprawdaż ? Należy jednak pamiętać, że każdy złodziej będzie się w końcu złapany, nie ważne jak dobry jest w tej sztuce.

Science:
{The practical uses of technical and scientific knowledge, such as disassembling items for parts, crafting electronics-based weaponry and hacking terminals.}

Praktyczne zastosowanie wiedzy technicznej i naukowej, takie jak demontaż rzeczy na części, konstruowanie broni energetycznej i włamywanie się do terminali.

Repair:
{Used to repair equipment as it deteriorates. Is also necessary to craft more advanced armor and guns.}

Używana do naprawy przedmiotów w miarę jak niszczeją. Jest również niezbędna do konstrukcji bardziej zaawansowanych broni i pancerzy.

Barter:
{The ability to haggle. Barter is a progressive skill, raised only by trading items. Higher barter skill also increases amount of time you can spend trading at a single trader.}

Umiejętność targowania się. Ta umiejętność jest progresywna, jej poziom rośnie w miarę handlowania przedmiotami. Wyższy poziom umiejętności wydłuża ilość czasu jaką można spędzić w jednej transakcji u przedsiębiorcy.

Outdoorsman:
{Practical knowledge of the outdoors, this skill gives you a better chance to avoid encounters on the worldmap while traveling.}

Praktyczna wiedza o pustkowiach, umiejętność ta daje większą szansę, aby uniknąć losowych spotkań na mapie świata w trakcie podróży.

Wesan

 • Developer
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2325
 • The one who smiled.
  • View Profile
Re: Community Task. Skill information.
« Reply #20 on: July 03, 2014, 17:37 »
Thanks alot mafia :) There are some bugs but overall it looks good.

Now what we miss is only russian version.
« Last Edit: July 03, 2014, 18:07 by Wesan »

VVish

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 84
 • They require more funerals.
  • View Profile
Re: Community Task. Skill information.
« Reply #21 on: July 04, 2014, 01:10 »
Close Combat:
{Knowledge of hand to hand and melee combat. As you add skill points between 100 and 200 pecent, it also increases your movement speed when holding only close combat weapons.}

Ближний бой:
{Знание кулачного и ближнего боя. Вкладывая очки навыков после 100% вплоть до 200%, вы увеличиваете свою скорость передвижения, когда держите в руках только оружие ближнего боя.}

Scavenging:
{The skill of extracting useful odds and ends from various bits of junk. This skill is progressive, skill points cannot be put into it and it increases as you scavenge in the wasteland.}

Собирательство:
{Искусство извлекать полезные вещи из груд мусора. Этот навык невозможно увеличить вкладывая очки навыков, он растет по мере того, как вы копаетесь в мусоре в Пустоши.}

First Aid:
{General healing skill. Determines how much HP is healed when skill is used. The maximum self-heal in combat is 150. Higher skill also reduces cooldown before you can heal again.}

Первая Помощь:
{Главный исцеляющий навык. Его количество определяет, сколько будет излечено ОЗ при использовании, а также уменьшает время его отката. Максимальное кол-во исцеляемых ОЗ в бою - 150.}

Doctor:
{Used to heal crippled limbs and to wake up companions who get knocked out. Skill level determines how likely you are to succeed in treating people and how quickly you can try again.}

Доктор:
{Используется для лечения сломанных конечностей и для поднятия союзников из нокаута. Уровень навыка определяет ваши шансы исцелить кого-либо и уменьшает время отката.}

Sneak:
{Quiet movement and the ability to remain unnoticed. Maximum sneak skill is essential for an effective sneak. Remember that the more you carry, the easier you'll get spotted.}

Скрытность:
{Способность скрытно двигаться и оставаться незамеченным. Для эффективного использования необходим максимум навыка. Помните, чем больше груза у вас при себе, тем проще вас обнаружить.}

Lock Pick:
{Opening locks without the proper key. Works on doors and containers in dungeons, and can be used to create new keys for cars (or just to steal them).}

Steal:
{The ability to make things of others your own. Sounds good? Just remember that every thief will get eventually caught, no matter how good he is at this art.}

Воровство:
{Умение присваивать чужиче вещи. Звучит неплохо? Просто помните, что любой вор будет тут же пойман, не важно насколько он хорош в своем деле.}

Science:
{The practical uses of technical and scientific knowledge, such as disassembling items for parts, crafting electronics-based weaponry and hacking terminals.}

Наука:
{Практическое использование технических и научных знаний, таких как разборка вещей на части, создание энергооружия и взломов терминалов.}

Repair:
{Used to repair equipment as it deteriorates. Is also necessary to craft more advanced armor and guns.}

Ремонт:
{Используется для ремонта изношенного снаряжения. Также навык необходим для создания более совершенной брони и оружия.}

Barter:
{The ability to haggle. Barter is a progressive skill, raised only by trading items. Higher barter skill also increases amount of time you can spend trading at a single trader.}

Бартер:
{Исскуство торговли. Этот навык можно увеличить только торгуя. Также его рост влияет на длительность диалога с торговцем.}

Outdoorsman:
{Practical knowledge of the outdoors, this skill gives you a better chance to avoid encounters on the worldmap while traveling.}

Скиталец:
{Использование теоретических знаний о Пустоши на практике. Этот навык влияет на шансы избежать случайных встреч на глобальной карте во время путешествия.}
« Last Edit: July 04, 2014, 01:23 by VVish »
Spoiler
Member of Bang Bang Smash.
Characters: Lina Reverseq, Toph, Legion Commanderq, Fiery Soulq

Pure Black Blue Interface

Wesan

 • Developer
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2325
 • The one who smiled.
  • View Profile
Re: Community Task. Skill information.
« Reply #22 on: July 04, 2014, 01:43 »
Thanks alot VVish, i could count on you as always. :D

The task is Complete. Next one might show up any day soon.

paragon

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 220
 • Haters gonna hate
  • View Profile
Re: Community Task. Skill information.
« Reply #23 on: July 04, 2014, 09:35 »
Steal:
{The ability to make things of others your own. Sounds good? Just remember that every thief will get eventually caught, no matter how good he is at this art.}

Воровство:
{Умение присваивать чужиче вещи. Звучит неплохо? Просто помните, что любой вор будет тут же пойман, не важно насколько он хорош в своем деле.}

Just couple little mistyping.
{Умение присваивать чужие вещи. Звучит неплохо? Просто помните, что любой вор будет в конце концов пойман, не важно насколько он хорош в своем деле.}

Wesan

 • Developer
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2325
 • The one who smiled.
  • View Profile
Re: Community Task. Skill information.
« Reply #24 on: July 04, 2014, 12:44 »
Thank you paragon, most appreciated.