FOnline 2

Foreign wastes => Balkan Wastes => Topic started by: Merle on September 05, 2014, 13:17

Title: FOnline 2 linkovi za download igre
Post by: Merle on September 05, 2014, 13:17
Linkovi za download FOnline 2 igre

Dolje navedeni linkovi sadrže FOnline 2 igru (MMO Fallout mod baziran na FOnline mehanici (http://falloutmods.wikia.com/wiki/FOnline), koja je stvorena korištenjem originalnih Fallout 2 izvora). Downloadanjem ove FOnline 2 igre praktički izjavljujete da ste vlasnik legalne kopije Fallouta 2, jer da biste zaigrali s nama, morate posjedovati originalnu kopiju Fallout-a 2.


LINKOVI ZA DOWNLOAD IGRE:

Zip verzija:

Exe verzija:


***Tehnička podrška za probleme pri instalaciji***


**Fallout sadržaj i materijali registrirani su zaštitni znak i autorsko pravo Bethesda Softworks-a i njihova davatelja license. Sva prava pridržana. Ova stranica nije udružena s Bethesda Softworks-om.