Author Topic: Pravila ponašanja na forumu  (Read 1301 times)

Merle

  • Guest
Pravila ponašanja na forumu
« on: September 03, 2014, 10:57 »
Pravila ponašanja na forumu

Osoba koja ne poštuje pravila foruma biće upozorena od strane osoblja ili moderatora i na osnovu odluke bazirane na njihovoj prosudbi mogu biti preduzete određene mere kako bise dotična osoba sankcionisala!


- Diskriminacija. Generalno govoreći, bilo kakva upotreba uvredljivih reči sa namerom da direktno ili indirektno uvredi bilo kojeg člana ovog forum nije dozvoljena. Diskriminacija na osnovu rase, pola, religije, političkih ubeđenja, orientacije, invaliditeta i ostalih hendikepa smatra se najozbiljnijim kršenjem pravila ponašanja na forumu.

- Osetljiv sadržaj. Svaki komentar koji ohrabruje nezakonit sadržaj ili ponašanje. Članovi foruma ne smeju ni na koji način da postavljaju linkove web-stranica ili slika koje sadrže pornografiju, seksualno eksplicitni sadržaj, brutalno nasilje, ili bilo koji drugi sadržaj kojeg moderatori smatraju uvredljivim ili štetnim za zajednicu.

- Spam. Bilo kakav sadržaj kojeg osoba neprestano ponavlja na forumu s namerom da: uvredi druge članove, poremeti razgovor, reklamira sebe, promovira oglašavanje i tome slično biće smatran spamom. U spam-kategoriju ulaze i duplirani komentari, stoga će svi navedeni primeri da budu moderirani po težini prekršaja.

- Bumpovi. "Bumpovanjem" mislimo na objavljivanje beskorisnih informacija, tj. kratkih i besmislenih komentara ili bilo koje druga vrsta komentiranja korištene sa namerom da se dotični thread održi "živim" ili da ga se podigne na vrh tema u određenoj sekciji foruma. Moderatori će, u slučaju ovakvih situacija, preduzeti odgovarajuće mere po vlastitoj prosudbi.

- Pisanje van teme. Svaki komentar treba biti relevantan za temu kojoj pripada; treba nešto doprinjeti. Naravno, mala odstupanja biće tolerisana i ovo pravilo neće biti striktno primenjivano.

- Moderator(i) zadržavaju pravo da zahtevaju promenu ili uklanjanje vašeg potpisa ili komentara u bilo koje vreme i iz bilo kojeg razloga (na primer, nerazumno velika slika, gif ili video u vašem potpisu).
- Svako zlonamerno ponašanje ili uvrede usmerene ka našem osoblju ili menadžmentu, u bilo kojoj formi, mogu rezultirati suspenzijom vašeg forumskog profila.
- Samo zapamtite da se zdrav razum uvek ceni. Koristite ga i nećete imati nikakvih problema.

Zadržavamo pravo da modifikujemo ove uslove ili dodamo nove u bilo koje vreme bez prethodnog upozorenja. Vaša je odgovornost da se informišete o trenutno važećim pravilima foruma!
« Last Edit: September 04, 2014, 11:32 by Merle »