Author Topic: Profesije i sistem izrađivanja  (Read 1512 times)

Merle

 • Guest
Profesije i sistem izrađivanja
« on: September 05, 2014, 00:02 »
Profesije

FOnline 2 ima sistem izrađivanja raznih predmeta baziran na profesijama. Postoje četiri profesije i svaka od njih ima tri razine, od kojih svaki donosi mogućnost izrađivanja novih i boljih predmeta kao i mogućnost da ti predmeti (samo ako se radi o oklopu ili oružju) dobiju bonuse.

Svaka razina profesije ima i posebnog NPC stručnjaka, tj. majstora koji vas može naučiti kako da savladate nove vještine. Jedan karakter može naučiti sve profesije bez ikakvih ograničenja. Ispod su navedene sve četiri profesije i način na kojeg ih možete naučiti. Za svaku profesiju navedene su sledeće informacije:

 • NPC stručnjak koji će vas podučiti (sa linkom slike).
 • lokacija na kojoj se taj NPC nalazi (sa linkom slike).
 • veština koju vaš karakter mora imati.
 • cena koju morate platiti.
 • predmeti koje morate doneti.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Oružar (gunsmith) - profesija koja služi za izrađivanje malog i velikog naoružanja i municije koje ono koristi: 
1. razina:
 • NPC stručnjak: Edward
 • Lokacija: Hub; prostorija broj 20
 • Zahtevi za profesiju : 60% popravljanje (repair)
 • Cena: 2000$
 • Predmeti: 1 x visoko-kvalitetni čelik (high grade steel)
2. razina:
 • NPC stručnjak: Neil
 • Lokacija: Broken Hills; prostorija broj 3
 • Zahtevi za profesiju: 100% popravljanje (repair)
 • Cena: 4000$
 • Predmeti: nije potreban niti jedan predmet
3. razina:
 • NPC stručnjak: Algernon
 • Lokacija: New Reno; broj 4 označava mjesto ulaza u podrum (unutar "New Reno Arms" prostorije)
 • Zahtevi za profesiju: 130% popravljanje (repair)
 • Cena: 6000$
 • Predmeti: nije potreban niti jedan predmet

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tvorničar (armorer) - ova profesija omogućava proizvodnju raznih vrsta oklopa.
1. razina:

 • NPC stručnjak: Jim
 • Lokacija: Junktown; prostorija broj 17/18
 • Zahtevi za profesiju : 60% popravljanje (repair)
 • Cena: 2000$
 • Predmeti: 6 x pivo (beer), 1 x porno magazin (Cat's Paw), 1 x kožna jakna (leather jacket)
2. razina:
 • NPC stručnjak: Lee Balton
 • Lokacija: Modoc; prostorija broj 2
 • Zahtevi za profesiju: 100% popravljanje (repair)
 • Cena: 4000$
 • Predmeti: 4 x kevlar (kevlar polymer), 1 x visoko-kvalitetni čelik (high grade steel)
3. razina:
 • NPC stručnjak: Buck
 • Lokacija: San Francisco; tanker; lokacija broj 5
 • Zahtevi za profesiju: 130% popravljanje (repair)
 • Cena: 6000$
 • Predmeti: nije potreban niti jedan predmet

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hemičar (chemist) - profesija koja se koristi za proizvodnju raznih droga i lekova.
1. razina:

 • NPC stručnjak: Dr. August Oetker
 • Lokacija: Vault City; predgrađe; zgrada broj 6
 • Zahtevi za profesiju : 60% znanost (science)
 • Cena: 2000$
 • Predmeti: 12 x rudače minerala (mineral ore), 10 x kemijske komponente (chemical components)
2. razina:
 • NPC stručnjak: Dr. Fung
 • Lokacija: San Francisco; zgrada broj 3
 • Zahtevi za profesiju : 100% znanost (science)
 • Cena: 4000$
 • Predmeti: 4x super stimpak
3. razina:
 • NPC stručnjak: Renesco
 • Lokacija: New Reno; zgrada broj 1
 • Zahtevi za profesiju : 130% znanost (science)
 • Cena: 6000$
 • Predmeti: 6 x Jet

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Naučnik (scientist) - profesija koja se koristi za pravljenje energetski baziranog naoružanja i municije koje ono koristi:
1. razina:

 • NPC stručnjak: Ambrose
 • Lokacija: Boneyard; biblioteka; prostorija broj 2
 • Zahtevi za profesiju: 60% znanost (science)
 • Cena: 2000$
 • Predmeti: 12 x mikrosklopova (microcircuit), 1 x laserski pištolj (laser pistol), 1 x transformator energije (energy transformer)
2. razina
 • NPC stručnjak: Lucas
 • Lokacija: Redding; zgrada broj 10
 • Zahtevi za profesiju: 100% znanost (science)
 • Cena: 4000$
 • Predmeti: 12 x kemijske komponente (chemical components), 2 x transformator energije (energy transformer)
3. razina
 • NPC stručnjak: Alberto Unpiedra
 • Lokacija: San Francisco; područje u kojem se nalaze Hubolozi; desni deo podzemne baze gde piše "scientist level 3 teacher"
 • Zahtevi za profesiju: 130% znanost (science)
 • Cena: 6000$
 • Predmeti: nije potreban niti jedan predmet


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učenje različitih nivoa profesija donosi i male xp nagrade (od ~500 do ~2000 xp-a; ovisno o razini koja je naučena).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Napomena: ovaj topic je trenutno zaključan, budući da mu je jedina namjena informirati nove igrače (koji se ne služe engleskim jezikom) o gore navedenim informacijama. Dođe li u budućim FOnline 2 sezonama do ikakvih promjena u sistemu izrađivanja (tj. "craftanju"), ovaj topic bit će ažuriran.
« Last Edit: January 16, 2015, 15:19 by Merle »